دی ان ان evoq , دات نت نیوک ,dnn
یکشنبه, 31 تیر,1403

میراث طاها

نشریه‌ی تخصصی میراث طاها به یادبود و توصیه‌ی بانوی با فضیلت استاد سیّده فاطمه خاموشی (طاهایی) در سال 1390 اولین شماره آن منتشر شد. از این رو از تمام صاحب‌نظران حوزه‌های مختلف علوم اسلامی و انسانی برای تحقق این رسالت مهم دعوت می‌نماید تا با ارائه‌ی مقالات، زمینه‌ی تعامل علمی در عرصه‌های علوم اسلامی و انسانی را هر چه بیشتر فراهم سازند.

برای دسترسی به مقالات چاپ شده در دو فصلنامه میراث طاها اینجا را کلیک فرمایید.

شناسه دو فصلنامه تخصّصی مطالعات اسلامی میراث طاها

صاحب امتیاز: مؤسّسه علمی-تحقیقی مکتب نرجس (علیها السلام)

مدیر مسئول: دکتر اعظم رحمت آبادی

سردبیر: زهرا طهرانیان

مدیر اجرایی و جانشین سردبیر: اکرم نصیری

 نشانی: مشهد، تقاطع دانش غربی و آخوند خراسانی، مؤسّسه علمی-تحقیقی مکتب نرجس (علیها‌السلام)، واحد پژوهش.

تلفن تحریریه: 38595040-051 و 38544677-051   

نمابر: 38591116-051

ایمیل: shamimenarjes@gmail.com  یا info@m-narjes.org  یا narjes.maktab@yahoo.com