دی ان ان evoq , دات نت نیوک ,dnn
چهارشنبه, 15 آذر,1402

امام رضا علیه السلام فرمودند:امامت و رهبری، مایه ی استواری دین و نظام بخشیِ مسلمانان و موجب اصلاح دنیا و عزت و سربلندی مؤمنان است.اصول کافی، ج 1، ص 200