دی ان ان evoq , دات نت نیوک ,dnn
یکشنبه, 31 تیر,1403

تعلیـم و تربیـت

مؤسس حسینیه نصرت سرکار خانم بزرگوار بودند که این مکان را وقف حسینیه و کارهای دینی نمودند. و این حسینیه از سال 1359 تا 1373 زیرنظر مکتب نرجس (س) اداره می شد.

   ادامه »

مرکز علوم جهانی در نگاهی گذرا

   ادامه »
مهاجران در مأمن نرجس
هجرت،دین، ابراهیم و هاجر. اسماعیل، امانت الهی، اسلام و باز هم هجرت.    ادامه »
نرجس در ایران

مدارس علمیه نرجس نقطه اتکای کسانی است که در سراسر ایران استعداد تعلیم و تعلم را دارند.

   ادامه »